среда, 25 мая 2016 г.

Stawianie ogrodzenia PVC na ogrodzenie i furtę ogrodzeniowa nie potrzebuje pozwolenia na budowę oraz zgłaszania tego faktu do urzędu oprócz kilku przypadków.

Projekotwanie plotki z plastyku na ogrodzenie i bramę ze sztachet nie potrzebuje pozwolenia na budowę oraz informowania tego faktu starostwu powiatowemu oprócz szczególnych wypadków.

Balustrady z plastiku na ogrodzenie i bramkę sztachetowa nie przewyższające wysokości 2,2 m umieszczane pośrodku dwoma przyległymi działkami nie zadają żadnych formalności biurowych. Dotyczy to tez ogrodzeń zastępczych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia trzeba dokonać gdy:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych oraz pozostałych miejsc publicznych (nie tyczy się to ogrodzeń w sąsiedztwie dróg prywatnych oraz wewnętrznych nie będących drogami publicznymi)
  2. budowa ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy sztachety plastikowe na plot i bramę sztachetowa dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym lub urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu konstrukcji ogrodzenia winno określać formę ogrodzenia, procedurę przeprowadzenia jego instalacji oraz proponowany termin rozpoczęcia budowy.
  5. Niezależnie od zgłoszenia wypada dodać deklaracje o upoważnieniu do zarządzania posiadłością w zamiarach budowlanych a także jeżeli jest to zadane przez starostwo rysunek ogrodzenia.

Od czasu do czasu do budowy balaski z plastiku na ogrodzenie i bramę ze sztachet wymagane są uzupełniające uzgodnienia tj. np. zgoda zarządcy drogi na lokalizacje zjazdu.

Budowę ogrodzenia można rozpocząć po 30 dobach od momentu zgłoszenia planowania jego konstrukcji, o ile starostwo nie wniesie uprzednio sprzeciwu. Protest może zaistnieć w sytuacji, jak planowane balustrady z plastyku na plot i furtę sztachetowa jest niezgodne z ustaleniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym projektowanej ulicy. W przypadku kiedy przewidywane ploty z plastiku na ogrodzenie i furtkę ogrodzeniowaprzypadkiem może grozić bezpieczeństwu ludzi czy tez mienia, np. poprzez utrudnianie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może potrzebować otrzymania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru budowy płotu jest ważne przez 2 lata. Wstrzymanie zainicjowania robót przez ów okres skutkuje unieważnieniem zgłoszenia i w przypadku chęci zbudowania ogrodzenia nieodzowne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий